Innhold

Biblioteket markerer den internasjonale alzheimerdagen 21.september

Nes bibliotek ønsker å bli med på å skape et mer demensvennlig samfunn ved å spre informasjon om demens og bidra til økt åpenhet om denne folkesykdommen.

100 000 personer har demens i dag og det er mer enn 400 000 nære pårørende. Det betyr at det er mange mennesker som er berørt og som leter etter informasjon og fellesskap.
Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Biblioteket har nå en liten utstilling i biblioteket hvor du kan plukke med deg den informasjon fra Nasjonalforeningen for folkehelse. Her kan du se hvilke bøker biblioteket har om emnet.

Vi har også informasjonsbrosjyrer om demensomsorgen i Nes kommune.
Her kan du lese om kommunens Hukommelseskoordinator på nett.

I år har "Nasjonalforeningen for folkehelsen" fått laget en ny informasjonsfilm om demens:

Filmen "Jakten på gode øyeblikk" handler om hvordan familier håndterer demenssykdommen og hva de tenker rundt åpenhet om sykdommen og omgivelsenes reaksjoner? Hva kan lokalsamfunnet og hver enkelt av oss bidra med slik at familier som lever med demens ikke blir isolert og kan fortsette å leve så gode liv som mulig?

Filmen, som varer i 37 minutter, er tenkt brukt som et verktøy for refleksjon rundt hva demens betyr for den som er syk, deres familie og for samfunnet. Filmen ledsages av et pedagogisk refleksjonsverktøy. 


Velkommen innom!

Bare forskning kan stoppe demens!

 


Publisert: 20.09.2022 10:41:40
Sist endret: 05.12.2022 11:58