Anleggstilskudd Friluftsorganisasjoner - ny søknadsfrist

Nes kommune har opprettet en tilskuddsordning rettet mot friluftsorganisasjoner.

I vedtatte prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune står det følgende:
Kommunestyret vedtar en årlig ramme for tilskudd til drift av friluftsanlegg.

Budsjettvedtak avgjør størrelsen av dekning av driftskostnader. Nes kommune vil normalt innvilge inntil 50 % av driftskostnadene. Kun organisasjonens egne anlegg som det er aktivitet i, er berettiget tilskudd.

Ved søknaden legger dere ved driftsbudsjett.

Søknadene behandles administrativt i samråd med Nes Friluftsråd.

Tilskuddsrammen for 2023 er kr 150 000,-.

Søknadsfrist: 1. nov. 2023.

Søknaden sendes til postmottak@nes.kommune.no – merk anleggstilskudd Friluftsorganisasjoner

Publisert: 13.10.2023 12:01:00
Sist endret: 13.10.2023 12:12

Publisert: 13.10.2023 12:01:00
Sist endret: 13.10.2023 12:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?