Innhold

Nes kommune har opprettet en tilskuddsordning rettet mot friluftsorganisasjoner.

I vedtatte prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune står det følgende:
Kommunestyret vedtar en årlig ramme for tilskudd til drift av friluftsanlegg.

Budsjettvedtak avgjør størrelsen av dekning av driftskostnader. Nes kommune vil normalt innvilge inntil 50 % av driftskostnadene. Kun organisasjonens egne anlegg som det er aktivitet i, er berettiget tilskudd.

Ved søknaden legger dere ved driftsbudsjett.

Søknadene behandles administrativt i samråd med Nes Friluftsråd.

Tilskuddsrammen for 2023 er kr 150 000,-.

Søknadsfrist: 15. oktober

Søknaden sendes til postmottak@nes.kommune.no – merk anleggstilskudd Friluftsorganisasjoner


Publisert: 14.09.2023 13:36:11
Sist endret: 14.09.2023 13:36