Det grønne skiftet vil medføre et økt behov for fornybar og klimavennlig energi i årene som kommer. Hvilken betydning vil dette ha for utvikling av næringsvirksomhet i Nes, og hvilke løsninger finnes? Nes Næringsforening og Nes kommune inviterer til en temakveld der hensikten er å belyse dette nærmere.   

Temakvelden starter med en oversikt over nåværende kraft- og nettsituasjon i Nes. Deretter fokuserer vi på hvordan tilgang til kraft kan påvirke næringsvekst, elektrifisering og realisering av klimamål. Vi vil diskutere hvordan arealplanlegging og samarbeid kan fremme ny næringsutvikling og utforske fordelene ved å integrere dette med ny lokal fornybar energi. Avslutningsvis vender vi blikket mot fremtidige muligheter for Nes kommune. 

Tid: kl. 18:00-21:00 
Sted: Nes Kulturhus (Storsalen)  
Møteleder: Kjell Jevne, Nes Næringsforening  

Program (NB! endringer kan tilkomme):

  • Velkommen v/ ordfører Tove Nyhus
  • Presentasjon av program for kvelden v/ møteleder 
  • Kraft- og nettsituasjonen i Nes v/THEMA Consulting Group
  • Utvikling av GreenLab Nes v/ daglig leder Ronny Langset
  • Pause m/ enkel servering (kaffe, te og kake/frukt) 
  • Hva kan gjøres i Nes? v/ Akershus Energi
  • Paneldiskusjon  
  • Spørsmål og kommentarer fra salen 
  • Avslutning 

Målgruppe for temakvelden er næringsdrivende (spesielt næringer som er kraftintensive, for eksempel industri, landbruk og anlegg/transport), politikere, kommunal forvaltning og ellers alle som er interessert i temaet.  

Velkommen! 


Publisert: 02.01.2024 12:31:34
Sist endret: 02.01.2024 13:35