Innhold

Det inviteres til åpent høringsmøte for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes kulturhus, Kulturkafeen torsdag 17. august 2017 kl. 18.00.

Kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen orienterer om arbeidet med kommunens første kulturminneplan. Arbeidet startet opp våren 2015 og planen er nå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.9.2017. Saksdokumenter med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens nettside www.nes-ak.kommune.no. Dokumentene ligger tilgjengelig for gjennomlesning på Nes rådhus, servicetorget, samt Nes bibliotek.

Uthus Langvasslia

 


Publisert: 14.08.2017 09:06:35
Sist endret: 14.08.2017 09:06