I forbindelse med at forslaget til områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall er lagt ut til offentlig ettersyn (høring) inviterer Nes kommune grunneiere, naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte.

Møtet avholdes onsdag 26.februar kl. 18:00 i gymsalen på Auli skole.

 


Publisert: 18.02.2020 16:26:52
Sist endret: 27.01.2023 09:42