Nes kommune inviterer til åpent møte vedrørende reguleringsplanarbeid om Auli skole og idrettshall.

Sted: Gymsalen, Auli skole

Tidspunkt: torsdag 7.november kl. 18.00-19.30

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for bygging av ny idrettshall ved Auli skole. Området skal utvikles som et funksjonelt flerbruksområde, med trygge og gode utearealer. Det gjøres en vurdering av endret adkomst til skolen.

I møtet presenteres foreløpig arbeid med planen.

Vel møtt! 


Publisert: 31.10.2019 09:18:50
Sist endret: 30.01.2023 21:29