Ordfører Grete Sjøli vil forestå åpningen og seremonien vil finne sted midt på Hvamsmovegen (krysningspunkt gangveg/ Hvamsmovegen).

Vi håper dere har mulighet til å være med å gjøre dette til en festdag!

På grunn av dårlig parkeringsmuligheter oppfordrer vi dere til å møte enten gående eller syklende.

Vi serverer boller og saft/brus.


Publisert: 30.07.2018 12:59:58
Sist endret: 30.07.2018 12:59