Det var en stolt og litt sliten gjeng som i dag kunne ønske velkommen inn i nye lokaler på Runni.

Leder i eldrerådet Odd Istad fikk det ærefulle oppdraget med å klippe snora til det nye flotte hjelpemiddellageret. Etterfulgt av flott sang av en av våre ergoterapeuter Ann Helen Amundsen og Arnfinn Bergly på gitar.

 -En gledens dag for bygda. Med det nye lageret har kommunen fått et oversiktlig og flott hjelpemiddellager for både ansatte og brukere, sier leder av eldrerådet Odd Istad

Hjelpemiddellageret hadde vokst ut av sine gamle lokaler i Kenmore bygget. De manglet mulighet til å skille mellom ren og uren sone, og innredningen var uhensiktsmessig, sliten og i dårlig forfatning. De ansatte har vært med i hele prosessen og har lagt ned et hundretalls timer for å klargjøre bygget.

-Måten vi nå håndterer rein og urein sone gjør oss til Et av Norges beste kommunale hjelpemiddellager, sier fagleder Kristian Opaker samtidig som han retter en stor takk til Bygg og eiendom for jobben de har gjort med å fremskaffe nye lokaler.

Hjelpemiddellageret har et stort utvalg av hjelpemidler til utlån for en begrenset periode.

-Jeg er veldig imponert over innsatsen de ansatte på hjelpemiddellageret har lagt ned med både innredning og flytteprosess samtidig som de har utført normal drift. Lageret er nytt og moderne og har kapasitet til å utvides med flere hjelpemidler, sier en stolt virksomhetsleder Geir- Espen Haugnes Rudolfsen

Alle henvendelser til hjelpemiddellageret er som før. Alle nye henvendelser rettes til Dialog og mestring, men har du allerede opprettet kontakt med ergo og fysioterapitjenesten vil de hjelpe deg videre. Se mer informasjon: https://www.nes.kommune.no/virksomheter/dialog-og-mestring/

Gammelt hjelpemiddellagerSlik så det ut før de flyttet inn i det nye lokaletAnsatte jobbet hundrevis av timer for å klargjøre lokaleneEn stolt gjeng ansatte, fagleder og virksomhetslederLeder av eldrerådet Odd Istad åpnet det nye hjelpemiddellageretAnsatte og besøkende feiret med kake og kaffeVirksomhetsleder Geir Espen H Rudolfsen og fagleder  Kristian Opakerrullestolutklipp av utstyr til utlånny vaskehall Rullatorer til utlånGod plass til oppbevaringRullestoler på rekke og radgammelt utstyr henger til pynt


Publisert: 28.03.2023 20:37:59
Sist endret: 28.03.2023 22:06