Det blir taler ved ordfører Grete Sjøli og  kommunalsjef Lars Roald Johansen samt kulturelt innslag ved Nes storband. Etter den offisielle åpningen vil det bli mulighet til å oppleve det gamle herredshuset. 

Det gamle herredshuset Lillerommen i Vormsund er satt i stand etter å ha stått uten bruk i mange år. Herredshuset var preget av forfall, men er nå satt tilbake til fordums prakt. Det har i arbeidet vært fokus på å ivareta de verdier som fantes i interiørene. Interiørene er i stor grad tilbakeført til originale farger og materialer slik bygningen var i 1914. Samtidig som det har vært viktig å ivareta de historiske dimensjonene i Lillerommen, har det også vært fokus på å modernisere og optimalisere bygningen med tanke på en fremtidig drift, samt utforming i henhold til universell utforming. Nes kommune kan etter 1 ½ år med restaurering igjen ønske velkommen til det gamle herredshuset Lillerommen. 


Publisert: 18.09.2018 12:08:14
Sist endret: 18.09.2018 12:08