Innhold

ØRIK avlyser konkurranse om rammeavtale tømrertjenester (2023-105) med opprinnelig tilbudsfrist Torsdag 29.06.2023 12:00.

Årsaken er at oppdragsgiver har blitt oppmerksom på at konkurransegrunnlaget kan begrense deltagelsen
ved at det ikke er åpnet for delkontrakter, jf. konkurransegrunnlagets punkt 1.1.4.

På bakgrunn av dette har oppdragsgiver saklig grunn til å avlyse anskaffelsen, jf. anskaffelsesforskriftens
§25-4. jf også lovens §4 og prinsippet om konkurranse.

En ny konkurranse vil bli kunngjort i løpet av kort tid.


Publisert: 13.06.2023 12:36:15
Sist endret: 13.06.2023 12:36