Det er nå utarbeidet en informasjonsbrosjyre for dere som har barnehageplass i Nes.  Formålet med informasjonen er å gi dere foresatte litt generell og praktisk informasjon om barnehageplassen dere har fått tildelt.

Vi håper informasjonen gir dere svar på noen av spørsmålene det er naturlig å ha før barnet begynner i barnehagen. Informasjonen viser også flere oppgaver som dere som foresatte har et medansvar for. Brosjyren er oversatt til flere språk.

Here you can find information about kindergarden in several different languages

 

Informasjonsbrosjyren på flere språk:

Praktisk informasjon - Norsk

Praktisk informasjon - Thai

Praktisk informasjon - Tigrinja

Praktisk informasjon  - Litauisk.

Praktisk informasjon - Arabisk

Praktisk informasjon -Polsk

Praktisk informasjon - Spansk

 

For mer informasjon se nettsiden: https://www.nes.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/


Publisert: 23.06.2020 11:32:25
Sist endret: 30.01.2023 21:49