Innen 1. mars 2021 kan Vikens bedrifter igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte.

Totalt i 2020 tildelte Viken fylkeskommune nærmere 60 millioner kroner fra denne tilskuddsordningen. Midlene, som var både egne og statlige, ble fordelt på 137 bedrifter over hele fylket. Ordningen ble innrettet på noe ulikt vis gjennom året, både for å dekke umiddelbare behov da korona inntraff, og for å gi større bedrifter muligheter for å tenke langsiktig.

For 2021 har det imidlertid ikke kommet inn ekstra statlige midler foreløpig, og retningslinjene og Viken fylkeskommunes innretning for ordningen har derfor blitt gjennomgått på nytt.

Denne gangen kan alle bedrifter, uansett størrelse søke, og det kan søkes om maksimalt 700 000 kroner per bedrift. Videre er det ønskelig at bedriftene kan vise til gjennomført kompetansekartlegging og en opplæringsplan.

Les mer om retningslinjene og hvordan du søker på Viken fylkeskommunes nettside her


Publisert: 02.02.2021 09:05:12
Sist endret: 22.01.2023 20:39