Boligdugnaden skal bidra til flere utleieboliger

Krigen i Ukraina gjøre at det kommer mange flyktinger til Norge. Det store behovet for leieboliger
rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. I
mange kommuner er utleiemarkedet i ferd med å bli svært utfordrende, med færre tilgjengelige
leieboliger enn tidligere.

Målet med Boligdugnaden.no er å få flere til å leie ut ledige leiligheter, hus og rom. På nettsiden er det samlet informasjon om hvordan gå fram for å leie ut.

Boligdugnaden.no formidler informasjon slik at boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av
det de vil leie ut, før de legger ut boligen til leie. På nettsiden kan du:

1. Finne ut om deres hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig.
2. Lese råd og anbefalinger om hva du bør gjøre og ta stilling til før før du leier ut.
3. Få tips til hvordan du kan finne en leieboer

Klikk på lenken og besøk nettsiden boligdugnaden.no 


Publisert: 31.07.2023 12:52:45
Sist endret: 31.07.2023 12:53