Innhold

OBS: Viktig info om appen Bookbites! STOR oppdatering.
Den 16. august stenges appen Bookbites ned for en stor oppdatering. Appen vil ikke kunne brukes før all aktuell informasjon er migrert fra den gamle appen til den nye, oppdaterte appen. Dette er planlagt gjennomført i løpet av 17. august. Det er dessverre vanskelig å angi nøyaktig tidspunkt. Det kommer an på hvor lang tid selve flyttingen tar.
Oppdateringen innebærer at alle må laste ned appen på nytt. Det er allerede sendt ut flere varsler i appen om hva som skal skje. Man vil også bli guidet inn til nedlasting av ny app fra 17. august.
Alle får med seg pågående lån, reservasjoner, huskeliste og lesehistorikk i den nye, oppdaterte appen. Innloggingsinfo i den nye appen vil være den samme som i den gamle.

Publisert: 16.08.2021 15:12:28
Sist endret: 05.10.2021 11:56