I avisoppslag i Raumnes, ble det i forrige uke sådd tvil om brannsikkerheten ved Nes Bo og Behandlingssenter. 

I januar ble det holdt branntilsyn hvor det ble påpekt fire avvik.  Dette var avvik som gikk på intern dokumentasjon i henhold til internkontrollforskriften.  Alle avvikene er allerede lukket, og Nes kommune har mottatt brev fra brannvesenet om tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsynsrapporten. 

Det ble ikke avdekket avvik som gikk på sikkerhet for beboere og ansatte.


Publisert: 14.03.2017 21:30:35
Sist endret: 31.01.2023 19:09