Innhold

Alle som er innom biblioteket i perioden 6. november til 26. november vil få et tilbud om å delta i kommunens undersøkelse for bibliotekets brukere. Uavhengig av hvilke tjenester du benytter i biblioteket, om det er å lese avisen, låne barnebøker eller gjøre lekser, ønsker vi dine tilbakemeldinger på hvordan du opplever biblioteket.

Du kan velge mellom å svare på undersøkelsen via nettet med et engangspassord eller på et spørreskjema på papir. Engangspassord og spørreskjema finner du i skranken i biblioteket. Du kan også velge om du vil besvare undersøkelsen i biblioteket eller ta den med deg hjem, og fylle den ut hjemme. Om du tar med deg et spørreskjema hjem må du bare huske på å levere det tilbake til biblioteket innen 26. november.

Deltakelse i brukerundersøkelsen er selvfølgelig frivillig. Vi oppfordrer likevel alle som får tilbud om å delta til å besvare undersøkelsen. Den tar kun noen få minutter å gjennomføre, og tilbakemeldingene bidrar til at vi kan videreutvikle og forbedre tjenestetilbudet i kommunen.

Brukerundersøkelser i Nes kommune gjennomføres med verktøyet www.bedrekommune.no, utarbeidet av KS (Kommunesektorens organisasjon). I denne portalen har vi tilgang til standardundersøkelser innenfor de fleste av tjenesteområdene våre, og spørreundersøkelsene måler tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Alle svar behandles anonymt.


Publisert: 07.11.2017 14:48:34
Sist endret: 07.11.2017 14:48