I 2019 etablerte vi Dialog og mestring som en virksomhet i Helse og velferd. Etter tre år i drift ønsker vi nå å innhente erfaringer, både fra ansatte og fra innbyggere som har vært i kontakt med virksomheten.  Dette er viktig informasjon for læring, forbedringsarbeid og videre tjenesteutvikling. 

Evalueringen tar utgangspunkt i de tre viktigste kvalitetene som lå til grunn for etablering av en ny virksomhet: 

  •  Virksomheten skal være "vår ene dør inn» for alle innbyggere som henvender seg for første gang, og med behov for pleie-, velferds- og omsorgstjeneste.
  • Vi er opptatt av en tidlig dialog med deg som innbygger. Dialogen skal ha fokus på økt egenmestring og mobilisering av dine ressurser.
  • Vi ønsker å kunne gjøre en rask avklaring av dine behov og aktuelle tjenestenivå gjennom tverrfaglig kartlegging av din søknad/ henvendelse.

I september og oktober måned vil vi gjennomføre en brukerundersøkelse, i tillegg til at ansatte vil svare på et evalueringsskjema. Resultatene vil etter planen foreligge i november måned.

Er du en av dem som har vært i kontakt med Dialog og mestring, setter vi pris på om du vil gi oss din tilbakemelding ved å delta i brukerundersøkelsen. Det tar ca. 2 min å besvare undersøkelsen.

For å besvare undersøkelsen trykker du på lenken  Brukerundersøkelse Dialog og mestring 


Publisert: 01.09.2022 15:16:50
Sist endret: 22.01.2023 19:38