Innhold

I avgjørelsen viser departementet til at både kommunene og innbyggerne ser fordeler ved at de to tettstedene slås sammen til et felles sted. Videre legger departementet vekt på innbyggernes stemme, og at et større flertall av innbyggerne på Auli mener at område skal tilhøre Nes, enn flertallet på Rånåsfoss som mener området bør tilhøre Sørum/Nye Lillestrøm. Det påpekes også at Aulifeltet har et utbredt tjenestetilbud i grunnkretsen, og at konsekvensene av å miste området vil være større for Nes enn for Sørum/Nye Lillestrøm. Dermed vil de omtrent 600 innbyggerne som i dag tilhører Rånåsfoss og Sørum skifte kommunetilhørighet 1.1.2020.  

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland understreker at særlig de minste skolebarna på Rånåsfoss vil oppleve en positiv effekt ved å få en nærskole de kan gå til, fremfor å måtte ta bussen slik de gjør i dag. 

Nes kommune vil samarbeide tett med Sørum frem til grensejusteringen trer i kraft.  


Publisert: 02.07.2018 15:42:38
Sist endret: 02.07.2018 15:42