I år lyste Nes kommune ut kr 50 000 til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten. I tillegg har vi fått lagt til en sum på kr 8500, til utdeling.

Det kom inn elleve gode søknader, som til sammen utgjorde kr 182 000. Folkehelseforum har vurdert søknadene i henhold til vedtatt reglement for ordningen, og fordelt midlene til følgende folkehelsetiltak:

 • Freidig 4H. Kr 2000.
  Tiltak: Rekruttere barn og unge til fritidsgruppa Freidig 4H. Gjennom arrangement på Skogbygdadagen og syngjøring i sosiale medier, samt gjennom en åpen dag på klubbhuset. Hensikten er at flere barn og unge skal få være del av et aktivt og utviklende fellesskap.
 • Funnefoss Vormsund Idrettslag (FUVO). Kr 22 500.
  Tiltak: Anlegge baner for petancue og boccia på Funnefoss stadion. Øke aktivitet, nettverk og fellesskap gjennom å anlegge baner for petancue og boccia, som tilbud til unge og gamle fra hele Nes, der utstyr blir utlånt gratis til alle som ønsker å spille.
 • Betelkirken Auli. Kr 8000.
  Tiltak: Arrangere vårkonsterten "Love where you live", en gratis konsert for rundt 250 publikummere for å fremme musikkglede og engasjement, samt åpne for rekruttering til korene. Fokus på mangfold, deltakelse og åpenhet på en trygg arena, for alle uavhengig av religion, livssyn og levemåte.
 • Grøss og Magi. Kr 10 000.
  Tiltak: Gjennomføre kreative verksteder gjennom året, der barn ungdom og voksne kan møtes for å oppleve mestring og fellesskap. Et lavterskel tilbud som ikke koster noe, og der alle skal føle seg velkomne, å finne prosjekter som passer uansett alder, erfaring og funksjon.
 • Stolpejakten i Nes v/ arrangørene Hvam IL, Vestre Fenstad Vel, Auli Vel, Nes Turlag og Skogbygda Historielag). Kr 10 000.
  Tiltak: Gjennomføre stolpejakten i seks områder av Nes. Et lavterskel, gratis, helsefremmende tilbud som får befolkningen i alle aldre ut og i aktivitet, ofte sammen med andre.
 • Nes Husflidslag. Kr 3000.
  Tiltak: Gjennomføre arrangementet "Holdbart". Et gratis, lavterskel arrangement for folk i alle aldre med den hensikt å lære å reparere tøy, lære håndarbeid og ha en klesbyttedag. Dagen vil bli arrangert med fokus på mestring og bygge sosiale fellesskap, samtidig som dagen har en positiv dimensjon med tanke på bærekraft, klima og miljø.
 • Nes Friluftsråd. Kr 3000.
  Tiltak: Gjennomføre aktivitetsdagen "Bli med ut". En aktivitetsdag ved Dragsjøhytta med bruk av trenings-/lekeapparat, turløypenettet, snekring, lek, mestring og sosialt samvær for liten og stor.

 

Ingen av søkerne har fått summen de søkte om i sin helhet, så en forutsetning for gjennomføring av ovennevnte tiltak vil fordre at de finner en løsning på å gjennomføre med noe mindre midler enn de har søkt om. 

Vi takker så mye for alle gode søknader, og ønsker lykke til med alle gode folkehelsetiltak!


Publisert: 31.03.2023 13:49:38
Sist endret: 31.03.2023 16:22