Ordfører, plankoordinator og Nye Veier vil være tilstede og orientere om prosessen. Det blir anledning til å stille spørsmål i kommentarfelt og på SMS underveis i møtet, og spørsmålene blir fortløpende svart ut.

Hovedtema for møtet er planprogrammet som ligger ute på høring, status i prosjektet og plan for videre arbeid.

 

Tidspunkt for de digitale folkemøtene er:

  • Kongsvinger: 26. oktober kl. 18.00
  • Sør-Odal: 27. oktober kl. 18.00
  • Nes: 28. oktober kl. 18.00
  • Ullensaker: 29. oktober kl. 18.00

 

Slik kan du delta:

Du deltar i folkemøtene ved å klikke på en lenke som blir lagt tilgjengelig på e16portalen.no og kommunenes Facebook-sider samme dag som folkemøtene arrangeres.

Her vil vi publiseres lenke til sendingen i Nes

Underveis kan du stille spørsmål via facebook, eller sms.
Har du ikke facebook-profil, send ditt spørsmål på sms med kodeord: Nyeveier til 2030

 

Kan du ikke kan delta på folkemøtet i Nes, kan du delta en av de andre dagene eller se møtet i opptak.

Opptak av folkemøtene vil også bli gjort tilgjengelig på e16portalen.no i etterkant av møtene.

Husk at du kan gi ditt høringsinnspill helt frem til 23. november.

Mulighet til å se sendingen på rådhuset


De som ikke har tilgang til digitale plattformer selv eller kan følge folkemøtet fra andre steder, kan se møtet på storskjerm i Nes rådhus. Grunnet smittevernrestriksjoner er antall plasser meget begrenset, og vi understreker derfor at dette tilbudet kun er for de som ikke har andre muligheter.

Alle spørsmål og kommentarer må sendes inn skriftlig underveis – enten via sms, eller i kommentarfeltet på livesendingen. For dere som følger møtet på rådhuset, er det mulig å få veiledning til innsending av spørsmål.

For å kunne drive effektiv smittesporing hvis det blir behov for det, kreves påmelding på forhånd:
Påmelding med navn og telefonnummer sendes til:
haakon.utne@nes-ak.kommune.no eller på telefon til
Servicetorget 66 10 40 00 før klokken 14.00 onsdag 28. oktober.
Døren åpnes klokken 17.50.

Velkommen til folkemøte!