Kommunen gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett, sang/musikk, barne- og ungdomsaktiviteter.

Søknadsfrist: 1.april 2022.

For mer informasjon se tilskudd og støtteordninger. 

For søknadsskjema se skjema og veiledere


Publisert: 10.03.2022 10:05:04
Sist endret: 22.01.2023 20:48