Innhold

Kommunen gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett, sang/musikk, barne- og ungdomsaktiviteter.

Søknadsfrist: 1.april 2023.

For mer informasjon se tilskudd og støtteordninger. 

For søknadsskjema se skjema og veiledere


Publisert: 01.03.2023 08:00:10
Sist endret: 01.03.2023 08:00