Om Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet.

Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer. Ordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Vi deler ut 50 stipender à 30 000 kr, til sammen 1.5 millioner kr.

Drømmestipendet deles ut innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. For å kunne søke Drømmestipendet 2024, må du være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Søknadsfristen er 15.november. 

Søk her: https://drommestipendet.no/for-sokere/

Logo Drømmestipend


Publisert: 09.11.2023 09:17:30
Sist endret: 10.11.2023 13:00