Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? I oktober starter en landsdekkende kampanje med fokus på egenberedskap. Hvor forberedt er du? 

Egenberedskap

Det er flere forhold som gjør at nasjonale myndigheter gjennom kommunenen kommer med egenberedskapsråd og årlige kampanjer til befolkningen.

Hovedmålet er å øke folks kunnskap om egenberedskap, slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Myndighetene anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no. Der finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn. 

Ikke vær bekymret - vær forberedt 

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå hos oss også. Hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. 

Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv, og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap. 

Følg oss gjerne på facebook 

Hele måneden vil det komme tips og råd om egenberedskap på vår Facebook-side 


Publisert: 30.09.2022 10:50:28
Sist endret: 30.01.2023 21:33