Innhold

Strekningen er ca. 60 kilometer og går gjennom kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger.

Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Nye Veier ønsker å planlegge strekningene som ett stort fellesprosjekt for å få til en god og helhetlig løsning.

For å møte kravet til en helhetlig og effektiv planprosess har kommunestyrene i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger inngått et interkommunalt plansamarbeid og etablert et styre som skal lede planarbeidet for den nye vegstrekningen.

Prosjektkoordinator

Inga Elisabeth Gjerdalen er ansatt som prosjektkoordinator for nye E16 på strekningen Kongsvinger – E6. 

Prosjektkoordinatoren vil være et faglig bindeledd mellom de fire kommunene og Nye Veier.

Nes kommune er vertskommune for prosjektkoordinatoren.

Plankonsulent

Det er besluttet at Asplan Viak AS går videre til konkretiseringsfasen for utarbeidelse av kommunedelplan E16 mellom E6 og Kongsvinger. 

Styremøter

Det skal avholdes styremøter i interkommunalt plansamarbeid annenhver uke, og disse møtene vil bli tilgjengeliggjort for innbyggerne. I første omgang på kommunens hjemmeside, deretter på en felles E16-portal.

Her finner du opptak av styremøtene:

I Innsynsportalen får du dessuten tilgang til møtereferater, innkallinger, protokoller, vedtak og saksframlegg.

Kontakt:

Nye Veier


Publisert: 03.04.2020 13:07:58
Sist endret: 16.04.2020 13:41