På bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2017 er det bevilget mer midler til utbedring av hydrotekniske anlegg i planerte leirjordsområder. Nes kommune har fått en ekstrabevilgning gjennom SMIL-ordningen på kr 1 074 883,-. Søknadsomgangen er begrenset til forurensningstiltak. Tiltak som omfatter utbedring av eldre planeringsfelt som rehabilitering av lukkingsanlegg, vil være første prioritet. Søknadsskjema finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Trenger du hjelp av Landbruksrådgivingen Øst til å lage en prosjektbeskrivelse ta kontakt i god tid!

Søknadsfrist 1. desember.


Publisert: 23.08.2017 13:10:38
Sist endret: 22.01.2023 20:58