Innhold

Opprydding etter ekstremværet Hans

Nes kommune og Esval Miljøpark ønsker å legge til rette for oppryddingen etter ekstremværet som traff oss sist uke. Har du ryddet opp i kvister, trær, plast eller annet avfall som er kommet elvelangs kan du levere dette gratis på Esval Miljøpark, dette gjelder:

 • Alle som kommer for å levere avfall etter flommen må innom vektstasjonen for å få med seg en lapp slik at de slipper å betale på gjenvinningsstasjonen.
 • Kommer man med traktor/lastebil o.l. (altså mye volum) kjører man ikke til gjenvinningsstasjonen, men til en omlastingsplass. På slike leveringer er det viktig at avfallet er sortert i forkant slik at det ikke er behov for soretering etter levering.

Merk at kommer man med vanlig, normalt personlig avfall kjører man som vanlig direkte til gjenvinningsstasjonen og sorterer avfallet sitt. 

Se esval.no for åpningstider: https://esval.no/

NB! Ordningen varer til 20. september.

 

Statusoppdatering 

13. august

Viken Fylkeskommune har startet arbeidet med å fjerne all fyllmasse i jernbaneundergangen på Årnes. Dette arbeidet vil pågå frem til ca kl. 2400 i natt. I denne perioden vil jernbaneundergangen være stengt omkjøring vil skiltes.

kl. 18:00 - Beredskapen opprettholdes, og vi følger situasjonen tett.

 • Vannstanden er fortsatt høy  
 • Vær varsom og hold god avstand til elvene og respekter sperringer som er satt opp.
 • Planlegger for å åpne Høievegen ved 18 tiden i kveld.

kl. 10:00 - Kokevarsel oppheves

Nes kommunale vannverk informerer til abonnenter i Rånåsfoss. Vannet friskmeldes, det er derfor ikke lenger nødvendig å koke vannet.

12.august 

kl. 21.00 - Årnes brua gjenåpnes

Akershus Fylkeskommune melder at FV 177 Årnes brua gjenåpnes kl. 21.00, lørdag 12.8.  

Kl. 11:40 - Ruter bekrefter buss i skyttel

Ruter bekrefter at det kjøres buss i skyttel som følge av stenging av Årnesbrua. De bekrefter at linje 441, 450 og 451 snur ved holdeplass Årnes Møbler. Det er iverksatt buss som kjører i skyttel mellom Årnes møbler - Årnes stasjon via Funnefoss. Er du berørt, hold deg oppdatert via ruter.no

Det vil IKKE være mulig for fotgjengere/syklister å krysse broen.

kl. 09.30 - status etter krisestabens møte

 • Vannstanden er fortsatt høy, men har stabilisert seg noe gjennom natten
 • Kommunalteknikk arbeidet i går ettermiddag og i natt med flomsikring og reparasjoner, og beredskap på avløpssituasjonen
 • Servicetorget har åpnet telefonen for innbyggerhenvendelser mellom kl. 10 og 15 i dag.
 • Totalt 32 evakuerte i Nes
 • Vi har fullt trykk på beredskap og har jevnlig kontakt med brann og politi

11. august

Servicetorget holder telefon 66 10 40 00 åpen og betjent fram til kl 19:00 fredag og fra kl 10:00-15:00 lørdag

Kl. 17.55 - Det settes opp skyttelbuss rundt Årnesbrua 

Skyttelbuss går rundt, for de som kommer med bussen til Årnes møbler og skal over til Årnes. Vent på den. 

kl. 15.00 - Kokevarsel innen Nes kommunale vannverks forsyningsområde i området Rånåsfoss

Kokevarsel for abonnenter innen Nes kommunale vannverks forsyningsområde i området Rånåsfoss.

Berørte abonnenter er varslet via SMS/e-post

På grunn av fare for forurensning i drikkevannet skal alt vann kokes før bruk til drikke, matlagning o.l. inntil ny beskjed gis.

Servicetorget holder åpent i dag, fredag 11.8  til kl. 1900

 

kl. 13.10 - sist nytt
Årnes brua stenges i dag kl. 15.00 

Vi ber om forståelse for den faglige vurderingen som Viken Fylkeskommune har gjort i forhold til vannføring og sikkerhet. 

Det skiltes omkjøring via E16 og Funnefoss, men du har også mulighet til å kjøre via Rånåsfoss. Øvre og Nedre Hagaveg er åpne. 

 

kl. 11.55 ny oppdatering

 • Strandvegen på Høie stenges umiddelbart.

kl. 0930: Status og arbeidet videre 

 • Flomsikring og kartlegging av utsatte eiendommer og følger situasjonen time for time
 • Følger opp om det er behov for å evakuerer flere campingvogner og boliger 
 • Kommunen vil følge opp de som ble evakuert i natt 
 • Vi forholder oss løpende til prognoser fra NVE som sier at vannet vil fortsette å stige. 
 • Krisestaben har løpende dialog 

10. august 

kl. 24.00 - Krisestaben har gjennom kvelden/natten hatt jevnlige møter 

 • Vi har løpende samarbeid med politi og brann
 • Bistår Politiet der det er behov for vurdering av evakuering. 
 • Bistår i planlegging av å flomsikre barnehagen på Haga

Politiet bekrefter at et titalls campingvogner står under vann på Frognerstrand camping og at det er fare for at disse kan bli tatt av flommen.

kl. 22.00 - Viken Fylkeskommune informerer om midlertidige stengte veier

 • Undergangen ved Årnes er midlertidig stengt for personbiler mens det andre løpet i undergangen fylles opp. Busser og lastebiler går gjennom.
 • Høyevegen er midlertidig stengt mens arbeid med bygging av flomvoll pågår, omkjøring er merket.

Arbeidene forventer å være ferdig i løpet av kvelden/natten slik at veiene åpnes for personbiler

kl. 1300 - Nes kommune har satt krisestab

Vi anser de neste 2-3 dager som kritiske, og vi følger derfor opp situasjonen tett.

Det er lagt ut flomsikring langs Glomma sør for Årnes bru – bak Spar. Ansatte og lokal entreprenør er satt i beredskap.

Viken Fylkeskommune jobber nå med å fylle opp inngående løp i Jernbaneundergangen på Årnes.  Vi ber om at myke trafikanter benytter undergangen ved stasjonen.

Oppfordring til innbyggere

Følg med på informasjon som gis via varsom.no

Ved vann på private eiendommer henstiller vi til at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt, da dette er utenfor kommunens ansvarsområde.

Tidligere informasjon

Nes har så langt vært forskånet fra store hendelser knyttet til ekstremværet Hans

Nes kommune følger situasjonen nøye og forholder seg til den informasjon som kommer via varsom.no, vi oppfordrer våre innbyggere til å gjøre det samme. Skulle det komme spesifikke hendelser som gjelder for oss i Nes vil vi benytte denne siden til å informere.

Du kan følge utviklingen rundt ekstremværet Hans ved å trykke på lenken 

Elver og små bekkeløp er større enn normalt og det er varslet at Mjøsa vil stige ytterligere ca. 1 m fra dagens nivå og kulminere søndag 13.8 – mandag 14.8.

Flommen i Glomma ved Elverum ventes å kulminere onsdag 16.8 – torsdag 17.8 på et nivå opp mot 2200 m3/s, som tilsvarer oransje nivå. Ved Rånåsfoss ventes en økning på 1000 m3/s torsdag 17.8 - 18.8 fra dagens 1700 m3/s. Til orientering kan nevnes at under flommen i 2018 gikk det 3200 kubikk over Rånåsfoss.

 

Følg med og hold deg oppdatert

 • Følg med på farevarsler: Flom- og jordskredvarslene kan endre seg raskt. Følg derfor med på varslene på varsom.no og været på yr.no.

Vannstandsmåling ved Årnes bro

Vi presentere data fra en automatisk vannstandsmåler på nettsiden. Måleren vises oppdaterte målinger hvert 10. minutt, normalvannstand og en trend-pil. Du finner måleren ved å scroller ned på hovedsiden. 

Ilustrasjonsbilde

 

 Hva kan du gjøre om du bor i et flomutsatt område?

 • Sjekk kummer og sluk
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatt områder
 • Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette
 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger

Les mer om naturskader på vår nettside 

Relevante nettsider

En rekke andre nettsider gir detaljert informasjon om flommulighetene, og disse oppdateres kontinuerlig dersom det er behov. Her får du en oversikt over de mest relevante:

 


Publisert: 09.08.2023 18:07:42
Sist endret: 29.08.2023 13:55