Om løsningen

 

Listestillere har mulighet til å opprette listeforslag og samle inn underskrifter både på papir og elektronisk. Valgdirektoratet har videreutviklet en elektronisk løsning for å opprette listeforslag, samle inn underskrifter, og å sende de inn til valgstyret som er ansvarlig for valgdistriktet. Både partier som går under forenklet regelverk og andre partier og grupper kan bruke løsningen. Underskrifter kan samles inn samtidig - både på papir og elektronisk.

 

Bruk av løsningen

Løsningen er tilgjengelig for listestillere fra 3. oktober 2022. Informasjon til listestillere om listeforslag og bruk av løsningen finner dere her:

https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/opprette-elektronisk-listeforslag/

Elektronisk listeforslagsportal:
https://listeforslag.valg.no/


Publisert: 28.10.2022 10:10:52
Sist endret: 07.11.2022 11:19