Innhold

43 ansatte og 13 brukere er knyttet til avdelingen der vedkommende arbeider. Alle brukere er testet i dag og ansatte testes fortløpende.

Smittesporing er gjennomført og alle aktuelle er satt i karantene.

Nødvendige smitteverntiltak er vurdert og igangsatt.

Smittesituasjonen i Nes

Det er i dag påvist tre nye tilfeller med korona (Covid-19) i Nes. Det er hyggelig å melde at tre personer er ute av isolasjon.

Totalt, siden vi begynte å registre i mars har 197 Nesbuer fått påvist korona (Covid-19) i kommunen og av disse er 156 nå ute av isolasjon/friskmeldte og to er døde.

Mer informasjon om nasjonale smitteverntiltak og råd til lokale myndigheter finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/ 

Følg med på informasjon om korona-situasjonen i Nes: :https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/

 

 


Publisert: 06.01.2021 17:54:34
Sist endret: 06.01.2021 17:54