1.mars, første skoledag etter vinterferien kunne rektor Knut Wilsgård endelig ønske elever og ansatte tilbake til ny og rehabilitert ungdomsskole på Vormsund. Helt siden våren 2019 har undervisningen midlertidige foregått i lokaler på Opaker. 

FAU ved skolen sto klare med musikk på høyttalerne og vaiende flagg for å ta imot elever, ansatte og besøkende på denne festdagen.

-Offisiell åpning blir det senere i vår, men dere skal ta i bruk den nye skolen i dag, sa en tydelig stolt ordfører og varaordfører.

Nestleder av elevrådet, Håvard Møller ønsket sine medelever velkommen til første skoledag. Han sa at dette var en dag de lenge har sett fram til, og likte spesielt godt gymsalen de nå har fått. Han fremhevet også at de forskjellige trinnene er delt inn i soner noe de likte veldig godt.

 -Det er 15 år siden vi startet å snakke om en ny ungdomsskole i Vormsund. Det er derfor en stor ære for meg å stå her i dag og ønske dere velkommen til første skoledag på en helt ny skole. Nå håper jeg dere tar godt vare på skolen slik at vi alle får glede av den i mange år fremover, sa ordfører Grete Sjøli

Representanter fra elevrådet,  Ingrid Amundsen og Emma Bekkeli holdt snora som leder av elevrådet, Anja Lemoen fikk æren av å klippe. Rektor inviterte klasse 10.5 til å gå først inn og deretter fulgte de andre klassevis etter.

Nes kommune takker alle som har bidratt til et vellykket byggeprosjekt.

 

Litt om prosjektet:

Nes kommune skrev kontrakt med Ruta Entreprenør AS i februar 2019, og planen da var at skoledriften skulle starte opp tidlig 2021. Rivearbeider, bygging og rehabilitering av skole og oppføring av ny flerbrukshall har pågått siden våren 2019.

Prosjektet består ca. 9 000 m2 fordelt på både rehabilitering og nytt skolebygg, ny flerbrukshall med øvesal for kultur og felles varmesentral.

Prosjektet har som andre vært rammet av koronapandemien. Det har vært et betydelig og strengt smitteregime på byggeplassen. Sommeren 2019 ble det avdekket betydelig forurensning under skole som måtte fjernes. Til tross for dette er fremdriftsplanen minimalt påvirket.

Det har ikke vært noe alvorlige personskader i forbindelse med byggearbeidene.

Med alle involvertes hjelp vil prosjektet holde seg innfor kostnadsrammen. Nettokostnaden for Nes kommune blir under 314 millioner kroner.

 

 


Publisert: 01.03.2021 12:00:05
Sist endret: 22.01.2023 19:42