Endringsforslaget som legges ut på høring gjelder bestemmelsen om varaordfører i §3-2 Varaordfører: 

Varaordførervervet er et heltidsverv. Varaordfører mottar fast godtgjørelse tilsvarende 90% fast godgjøring for ordfører.  

Høringsdokumentene er tilgjengelig vi vår høringsportal: 
Høringsportal 

Trykk her for å sende innspill, alternativt kan du sende innspill til Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes. 

Alle henvendelser bes merkes med saksnummer 23/4368. Høringsfristen er satt til 26. oktober 2023.  

Sak om revidering av Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder fremmes til politisk behandling i neste møterunde.


Publisert: 16.10.2023 14:48:45
Sist endret: 16.10.2023 14:55