Innhold

Endring i covid-19 forskriften om karantenehotell

Regjeringen endret covid-19-forskriften om karantenehotell gjeldende fra 13. desember.

Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.

Les mer om endringene:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-reglene-om-karantenehotell/id2791509/

Egenerklæringsskjema (regjeringen.no):
Her finner du egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene. https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_karantenehotell.pdf

 

Mer informasjon om endringene:

Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

G-33/2020 – Revidert rundskriv om karantenehotell

 

Har du tenkt deg hjem til jul?

Skal du reise hjem, eller får du kanskje besøk av tilreisende anbefaler vi deg å lese informasjonen fra nasjonale myndigheter.


Publisert: 13.12.2020 22:09:03
Sist endret: 13.12.2020 22:20