Vi går straks inn i en ny kommunestyreperiode.  Dette betyr også at rådene i kommunen skal velges til en ny periode. 

Vi trenger fortsatt kandidater til henholdsvis Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonevne. 

Kravet til kandidatene er at de er bosatt i Nes og medlemmer i en organisasjon som representerer eller jobber med eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Organisasjonen kan sende e-post innen 15.10.2023 til: 

politisk.sekretariat@nes.kommune.no 

E-posten bes inneholde navn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse på kandidaten samt kandidatens personlige vara. 


Publisert: 05.10.2023 13:41:10
Sist endret: 05.10.2023 13:59