Tirsdag 24. januar kunne ansatte, styret, ordfører Grete Sjøli, utvalgsleder Rune Tranum og kommunedirektør Jon Sverre Bråthen være med og feire at Esval Miljøpark Nes KF er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

-Det er imponerende å se hvordan de ansatte med daglig leder Ronny Langset i spissen, har jobbet systematisk og målrettet med kvalitet og miljø, sier kommunedirektør Jon Sverre Bråthen. 

—Det er en formidabel jobb som er lagt ned av de ansatte. Dette er noe som vil bli lagt merke til langt utover vår kommunegrense, sa en stolt ordfører Grete Sjøli

Styret ved styreleder Stine Bendigtsen, styremedlem Thorleif Brustad og ansattrepresentant, Sten Rinden var tilstede og takket daglig leder, Ronny Langset og ansatte for innsatsen som er lagt ned.

-Vi tar dette på alvor og er stolte over at vi nå er en betydelig aktør i markedet. En slik sertifisering krever at vi kontinuerlig har fokus på kvalitet og miljø, sier daglig leder Ronny Langset

Hva betyr sertifiseringen?
ISO 9001 er sertifisering av ledelsessystem for kvalitet som gir Miljøparken mulighet til å jobbe målrettet med bedriftens kvalitetssikring av prosesser og aktiviteter.

ISO 14001 dokumenterer at Miljøparken har et godt system for å redusere belastningen på ytre miljø samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

 


Publisert: 26.01.2023 20:32:09
Sist endret: 26.01.2023 20:32