Rådhuset ble raskt omgjort til et myldrende møtested hvor det ble rigget åtte stasjoner hvor ungdommene ble delt inn i grupper og skulle løse ulike oppgaver, så som å lede hverandre gjennom en labyrint med bind for øynene, følge hverandre ned en trapp med skumgummi under skoene og briller med vaselin for å kjenne på ubalanse og dårlig syn, de matet hverandre, og de fant ut hvor mange ungdom det var plass til på et A3-ark. 

Hensikten med disse sommerjobbene er å gi Nes-ungdom en god introduksjon til arbeidslivet og Nes kommune som arbeidsgiver, vi ønsker å legge til rette for nettverksbygging og forebygge utenforskap blant ungdom og ikke minst ønsker vi å gi brukere og pasienter gode opplevelser og aktiviteter gjennom sommeren. 

-Når vi spurte ungdom underveis så var svaret at dette var kjempegøy. Jeg er imponert og stolt over hvordan ungdommene løste oppgavene og dette gjør meg trygg på fremtidig rekruttering, sier prosjektleder Grethe Moursund,

 Ungdom deltar på et annerledes intervju

 


Publisert: 04.05.2023 12:39:54
Sist endret: 04.05.2023 13:06