Linstow har kjøpt 12 mål tomt av Nes kommune.  Sammen skal vi nå utvikle et foregangsprosjekt innen helsefremmende stedsutvikling på Runni. Det vil inviteres til en bred involveringsprosess.  

Nes kommunestyre vedtok tirsdag 18. april å selge Runnivegen 15 og deler av Runnivegen 19 til Linstow for 40 millioner kroner.   

-Nå skal vi involvere bredt for å sikre innspill til utviklingen av området, sier ordfører Grete Sjøli  

Linstow skal bekoste infrastruktur for 30 millioner kroner. Kommunen skal kjøpe tilbake 30 omsorgsboliger, som planlegges ferdig våren 2026.   

-Nes er en foregangskommune som tenker helhetlig og ser potensialet i samarbeid. Vi deler deres visjon om å se helse og eiendom i sammenheng for å skape god livskvalitet og bedre folkehelse. Prosjektet i Runnivegen blir en viktig pilot som kan bidra med løsninger på fremtidens samfunnsutfordringer, sier Hege Hidle Aaser, direktør i Linstow Helse. 


Helsefremmende stedsutvikling

Linstow står bak en rekke stedsutviklingsprosjekter, og helse er et særlig satsingsområde. Runnivegen blir et viktig prosjekt for selskapet.  

-Bygg og steder påvirker oss gjennom alle livets faser. Vi blir flere eldre – og lever stadig lenger. For å møte disse utfordringene kreves økt samhandling og innovasjon. Det handler om å tenke smartere om stedsutvikling slik at vi fremmer fysisk aktivitet, fellesskap og deltakelse for alle. I prosjektet vi nå skal i gang med sammen med Nes kommune skal vi gjøre nettopp det, sier Hidle Aaser.  

Linstow og kommunen skal utvikle det nye området i tett dialog med brukere og øvrige interessegrupper. Det legges derfor opp til en bred samskapingsprosess.  

-Vi har høye ambisjoner for utviklingen av dette området, og Linstow har kompetanse og erfaring som gjør dem til en god partner for å realisere dette, sier kommunedirektør Jon Sverre Bråthen  

Målet er å få etablert en overordnet plan for området i løpet av høsten slik at prosjektering av de 30 omsorgsboligene som er planlagt ferdig våren 2026, kan igangsettes. Infrastruktur som vei, vann, kloakk og grøntområder skal være klart i samme tidsrom.  

 

 


Publisert: 19.04.2023 13:17:13
Sist endret: 19.04.2023 13:17