Tid: mandag 9. oktober kl 18-21

Sted: Lars Jørstad Nordbye, Haneborgveien 378, 1930 AURSKOG (35 minutters kjøring fra Grønt fagsenter)

 Program:

  • Øystein Haugerud (Grønt fagsenter Buskerud) snakker om jordhelse, karbonbinding og jordarbeiding, tar spadeprøver osv. etter «Kjenn din jord»-metoden. Haugerud har jobbet med jordhelse, jordliv, jordpakking, organisk materiale i jord mv. i over 30 år og er en nestor på feltet.
  • Maren Holthe, rådgiver i NLR, innleder bl.a. om fangvekster og jordarbeiding. Vi ser på etablerte fangvekster.
  • Lars Jørstad Nordbye forteller om driftsopplegget på gården sin og erfaringer fra dette.

Vi starter ute og avslutter inne, kle og sko dere deretter. Fagkvelden er åpen for alle interesserte og er gratis. Pause med kaffe/te og kringle i løpet av kvelden.

Denne gangen reiser vi ut av Nes på gårdsbesøk i Aurskog. Lars Jørstad Nordbye er en engasjert bonde med miljøfokus på flere felt. Han er èn av 6 pilotbønder i Karbon Agro. Karbon Agro er et prosjekt med formål å samle kunnskap om en helhetlig driftspraksis for bedre jordhelse. Redusere klimagassutslippene og øke karbonbindingen er overordnede mål.

Jørstad Nordbye driver konvensjonelt ca 800 daa med både korn- og proteinvekster, vår- og høstkorn. Han har praktisert direktesåing i flere år og opparbeidet seg god erfaring med fangvekster i ulike kulturer og har anlagt grasdekte vannveier. Ny driftsbygning med plantørke er oppført. Han har også investert i både flisfyringsanlegg og solceller.

Forhåpentligvis er innhøstingen ferdig og vi håper dere tar turen til Aurskog denne kvelden for faglig og sosialt påfyll. Vi er heldige og har fått med oss et fagsterkt mannskap. Ta med naboen og fyll opp bilen. Kontakt gjerne landbrukskontoret for samkjøring.

Velkommen!

 Av hensyn til servering trenger vi bindende påmelding innen torsdag 5. oktober på epost til  solvor.bjorge@nes.kommune.no eller telefon 45723542.  

 Nes landbrukskontor og Nes landbrukslag samarbeider om en møteserie finansiert med midler fra Viken fylkeskommune til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. I løpet av prosjektperioden avholdes det møter og markvandringer innen temaer som investeringer i landbruket, generasjonsskifte, produksjonsøkning, jordhelse, fornybar energi, klima, miljø og økologisk landbruk.


Publisert: 29.09.2023 13:40:09
Sist endret: 02.10.2023 08:52