Innhold

Avregning av vann- og avløpsgebyrer

På første faktura avregnes vann- og avløpsforbruk for hele fjoråret. Avregningen er basert på innrapportert/avlest vannmålerstand på slutten av året. Målt forbruk og innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre.  

  • Dersom det er betalt mindre i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil merforbruket legges til på faktura for 1. termin.  
  • Dersom det er betalt mer i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil overskytende trekkes fra på faktura for 1. termin. Noen vil oppleve å få tilbake penger (kreditnota). 
  • Om målerstanden er rappoprtert inn feil må du ta bilde av vannmåleren og sende til gebyrer@nes.kommune.no

Hvorfor finner jeg ikke fakturaen fra kommunen?

Utsendelse av fakturene tar et par dager, det kan derfor hende at du må sjekke igjen om noen dager.

Fakturen sendes til tinglyst hjemmelshaver på faktureringstidspunktet, i valgt løsning for mottak gjennom din banks multikanal. Det kan for eksempel være e-faktura, avtalegiro, digipost, vipps eller post.

(Løsningen knytter seg til personnummer/organisasjonsnummer til hjemmelshaver og det er derfor ikke mulig å bruke en annen fakturamottaker enn tinglyst eier.)

Ta kontakt med din bank for mer informasjon.

For bytte fra en hjemmelshaver til en annen på faktura, send mail til gebyrer@nes.kommune.no

Kan jeg dele opp regningen?

Ta kontakt med Innfordringen/Eidsvoll kommune på e-post: innfordring@eidsvoll.kommune.no

Eller telefon 940 23 608 / 477 84 497

Kommunens gebyrregulativ

Her kan du se oversikt over alle gebyrene

Flere svar om kommunale avgifter

Trykk her for ofte stilte spørsmål om de kommunale huseiergebyrene


Publisert: 02.01.2024 08:00:11
Sist endret: 02.01.2024 08:00