Ved melding om påkjørt vilt ring politi på telefon: 02800, eller du kan ringe vakttelefon til fallviltgruppa direkte, telefon: 911 05 513.

Ved funn av døde og skadde dyr kan vakttelefonen til fallviltgruppa benyttes direkte. For andre henvendelser, ta kontakt med fagleder skog og vilt eller politiet.

 


Publisert: 24.01.2023 10:17:18
Sist endret: 24.01.2023 23:13