På grunn av tekniske utfordringer med saksbehandlersystemet har vi problemer med å vise dokumenter som er publisert inneværende uke. Du kan derfor lese disse her:  

Sak 23/38 Salg og tilbakekjøp av omsorgsboliger Runni 

Les saken og dokumentene som fulgte med:

Dokument 23/3369 - Salg og tilbakekjøp av omsorgsboliger Runni (nes.kommune.no)

Dokumenter som ble sendt til medlemmene i kommunestyret i forkant

Vedlegg tilhørende avtale om eiendomsoverdragelse til KST 20230126

Vedlegg 9 - Utbyggingsavtale Runni - høringsutkast.pdf

Vedlegg 10 - Reguleringsplan med bestemmelser.pdf

Vedlegg 12 -LEIEAVTALE _ RUNNI.pdf

Vedlegg 13 - Miljøgeologisk undersøkelse (L)(97128).pdf

Vedlegg 13 - Områdestabilitet (L)(97126).pdf

Vedlegg 14 - Geoscanning.pdf

Vedlegg 15 - Advansia.pdf

Vedlegg 2 - Grunnboksutskrifter.pdf

Vedlegg 3 - Oppgjørsavtale Runni utkast.pdf

Vedlegg 4 - Krav til utbygger salgsprospekt Runnivn15.pdf

Vedlegg 5 - Avtale omsorgsboliger.pdf

Vedlegg 6 - Utkast til vedtekter eierseksjonssameie.pdf

Vedlegg 7 - Kartskisse BKB 5 og BKB 3.pdf

 

Utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtale Runni - høringsutkast.pdf

Vedlegg 1 - Reguleringsplan med bestemmelser.pdf

Vedlegg 2 - rekkefølgebestemmelser og finansiering infrastruktur.pdf

Vedlegg 3 - merverdiavgiftsavtale.pdf

Vedlegg 4 - Prinsipper for drift av opparbeidet overvannsanlegg og grøntanlegg.pdf

 

En tilleggsinnkalling til samme møte tirsdag 18. april

Med saksnummer 23/45 – Søknad om fritak fra verv som folkevalgt – Erlend Helle

Tilleggsinnkalling  kommunestyremøte 18.04.2023. pdf

 

Innkalling til Hovedutvalgsmøte teknikk, næring og kultur 25. april

Innkalling til møte i hovedutvalget for teknikk, næring og kultur 25.04.2023. pdf


Publisert: 20.04.2023 10:50:50
Sist endret: 20.04.2023 10:55