Mer enn halve verdens befolkning mangler tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold og toaletter. I Norge er vi heldige som har det. Bruk hodet, vis dovett. 

Fortsatt er det altfor mange som bruker toalettet som søppelbøtte, med alle de utfordringer dette medfører i ledningsnettet og på renseanleggene. Når fett og søppel kastes i avløpet, vil pumpene tette seg.
Dette kan blant annet føre til kloakkstopp og at kloakken renner ut i sårbare vassdrag. Vis dovett, ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

 

Fettvett


Publisert: 18.11.2022 22:04:41
Sist endret: 22.01.2023 20:09