Ordfører Grete Sjøli delte ut Miljøfyrtårn-diplom i en seremoni på rådhuset mandag 7. november.

Utdeling av Miljøfyrtårn-diplom 7.11.2022. Fra venstre: Per-Arvid Solberg (Jernia Årnes), Grethe Sagen og Magne Ultvedt (Furukollen Psykiatriske Senter), Ia Kristensen (Mike Cleaning) og ordfører Grete Sjøli. (Oslo Bygårdsdrift var ikke til stede på arrangementet).

Bilde: Utdeling av Miljøfyrtårn-diplom 7.11.2022. Fra venstre: Per-Arvid Solberg (Jernia Årnes), Grethe Sagen og Magne Ultvedt (Furukollen Psykiatriske Senter), Ia Kristensen (Mike Cleaning) og ordfører Grete Sjøli. (Oslo Bygårdsdrift var ikke til stede på arrangementet) Foto: Nes kommune.

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat. Det er en rekke kriterier som må være oppfylt for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Kriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, i tillegg til styring og forankring. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert jobber virksomhetene kontinuerlig og målrettet med å oppnå stadig bedre miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk.

-Vi har alltid hatt som mål å være en trygg og god arbeidsplass med et verdigrunnlag tilpasset dagens miljøutfordringer. Vi skal bidra til å forvalte samfunnets fellesskapsmidler på en forsvarlig, effektiv og samfunnsnyttig måte og sette minst mulig klimaavtrykk. Det var derfor helt naturlig at vi valgte å sertifisere vår miljøsatsing innen klima og ledelse, forteller kvalitetsansvarlig Magne Ultvedt hos Furukollen Psykiatriske Senter.

Bedriften ser store fordeler ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert:

-Å profilere bedriften som Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel ovenfor våre oppdragsgivere. Vi viser aktivt at vi har gode rutiner og system som skal sikre en trygg og god arbeidsplass samt et verdigrunnlag tilpasset miljøet rundt oss.

Totalt er nå 15 virksomheter i Nes sertifisert som Miljøfyrtårn.

For mer informasjon om Miljøfyrtårn-ordningen, se: https://www.miljofyrtarn.no/


Publisert: 07.11.2022 15:32:46
Sist endret: 07.11.2022 15:34