Innhold

Nes kommune mottok en godkjenning som Trafikksikker kommune 3. september 2018, etter å ha arbeidet i alle sektorer med å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet, jamfør Trygg Trafikks ordning 'Trafikksikker kommune'. Etter den tid har flere av barnehagene i Nes uttrykket ønske om å bli med på laget om å arbeide sammen for å gjøre Nes mer trafikksikker.

Vi vil gratulere følgende barnehager som nå nylig er blitt godkjente Trafikksikre barnehager:
- Tomteråsen barnehage
- Norlandia Neskollen Tellusvegen barnehage
- Hoppensprett Fjellfoten
- Norlandia Neskollen Melkevegen barnehage

Bakgrunnen for godkjenningen er at de har utarbeidet dokumentasjon for hvordan de arbeider med trafikksikkerhet i barnehagen, og at de har forankret det i barnehagens rutiner og planer. Her kan du lese mer om kriterier for å bli godkjent som trafikksikker barnehage (s. 6).

Fra før av er disse barnehagene i Nes godkjente Trafikksikre barnehager (fikk sin godkjenning samtidig med at Nes kommune ble Trafikksikker kommune 3. september 2018):
- Auli barnehage
- Hoppensprett Brårud
- Korsdalen barnehage
- Skogbygda barnehage
- Årnes barnehage


Foto:  "Sykkel",  hentet fra Nes kommunes bildearkiv


Publisert: 04.02.2019 13:00:11
Sist endret: 04.02.2019 13:00