Innhold

Det er sendt ut et varsel på gult nivå for flom i Glomma nord for samløp med Vorma.

Selv om det er mye snø igjen i fjellet, er det været framover som vil påvirke omfanget av årets vårflom. Kommunen følger situasjonen tett og gjør nødvendige forberedelser.

Vannstandsmåling ved Årnes bro

Vi presentere data fra en automatisk vannstandsmåler på nettsiden. Måleren vises oppdaterte målinger hvert 10. minutt, normalvannstand og en trend-pil. Du finner måleren ved å scroller ned på hovedsiden.

 Vannstandmåler

Du kan også følge utviklingen rundt vårflommen ved å trykke på lenken 

Hva kan du gjøre om du bor i et flomutsatt område?

  • Sjekk kummer og sluk
  • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene.
  • Sikre og flytte verdier bort fra utsatt områder
  • Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette
  • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger

Les mer om naturskader på vår nettside 

 

Telefonvarsling/ befolkningsvarsling

Vi benytter i tillegg til nettside og sosiale medier,  befolkningsvarsling. Varsling kan skje i flomsituasjoner ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon i aktuelt område. Vi oppfordrer alle til å gå inn å  sjekke om det er registrert riktig telefonnummer  telefonvarsling/befolkningsvarsling

 

Relevante nettsider

En rekke andre nettsider gir detaljert informasjon om flommulighetene, og disse oppdateres kontinuerlig dersom det er behov. Her får du en oversikt over de mest relevante:

  • Varsom.no: Informasjonsside levert av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt
  • https://glb.no/vannstander/: Glommen og Laagen Bruksforenings side viser vannstandsutviklingen
  • Sildre.nve.no:En tjeneste fra NVE hvor man også kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma.
  • Flomsonekart: NVE flomsonekart
  • Senorge.no:  Viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at man har en oppfatning av hva som kan komme

Publisert: 15.05.2023 20:47:24
Sist endret: 19.05.2023 17:03