Har du flyktet fra Ukraina, men ikke har registrert deg som flyktning ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde, oppfordrer vi sterkt til at du raskest mulig tar kontakt for å avtale tid for registrering. Ved å gjennomføre registreringen kan normalisering av hverdagen starte, barn kan komme raskt tilbake i skole og barnehage og det vil kunne utløse flere rettigheter knyttet til blant annet helse og økonomi. Se kontaktinformasjon og åpningstid https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-utlendingsenhet/nasjonalt-ankomstsenter-rade/.

Har du spørsmål, kontakt flyktningetjenesten i Nes på telefon 472 76 059

Etter registreringen vil UDI starte behandlingen av din søknad om beskyttelse, og IMDi vil etter hvert kunne inngå avtale om bosetting med kommuner. Du kan få mer informasjon om registreringen på UDI (Utlendingsdirektoratet) sine hjemmesider, og om bosetting på IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sine hjemmesider.


Publisert: 28.03.2022 15:22:01
Sist endret: 22.01.2023 20:13