Innhold

Kriterier for å melde på arrangement til Folkehelseuka 2021:

 • Bidra til at folk i alle aldre er i bevegelse i en eller annen form.  
  Det kan være mentalt,sosialt, fysisk eller annen form for bevegelse
 • Arrangementet har et helsefremmende og/eller forebyggende fokus[1]
 • Vi oppfordrer til at arrangementene skal være gratis, eller så billig som mulig
 • Det må gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Arrangør som melder på, er også ansvarlig arrangør med tanke på smittevern

 

 

 

 

 

Tips til arrangement:

 • Det kan være at man blir eller ønsker å bli beveget av noe, at det er utvikling, mestring, endring eller læring, det kan være å bli stimulert gjennom kunst, litteratur eller lignende, eller det kan være at man er i fysisk bevegelse
 • Foredrag eller opplæring, utstilling, turer m.m.
 • Det oppfordres til samarbeid mellom lag, foreninger og virksomheter om arrangement
 • Det oppfordres til mindre lokale arrangement
 • Utendørsarrangement er tryggere med tanke på smittevern

Ønsker dere å være med?:

 • Alle kan melde på arrangement til Folkehelseuka
 • En er selv ansvarlige for planlegging, gjennomføring og evt. kostnader for eget arrangement
 • Folkehelseforum mottar påmeldinger. Det blir foretatt en vurdering på om arrangementet oppfyller kriteriene ihht. temaet «I bevegelse». Ta gjerne kontakt ved spørsmål :-)
 • Det blir laget en informasjonsbrosjyre med arrangementene samlet. Brosjyren vil være gratis.
 • Fyll ut påmeldingsskjema

Frist:

Fristen for å melde på arrangement er 25. juni, men vi setter pris på at det meldes på fortløpende. Påmelding gjøres ved å sende inn påmeldingsskjema til e-postadresse:

postmottak@nes.kommune.no

og merke e-posten med «Folkehelseuka i Nes 2021 – saksnummer 21/1366»

Spørsmål kan rettes til folkehelse- og beredskapskoordinator Berna Marie Sommerseth e-post:
berna.marie.sommerseth@nes.kommune.no eller
frivilligsentralen@nes.kommune.no  


[1] Helsefremmende betyr at det er fokus på positive faktorer som fremmer helse. Det kan eksempelvis være sosialt samhold, være i fysisk aktivitet, oppholde seg i naturomgivelser som gir overskudd, å lære seg ferdigheter til å mestre noe m.m.

Forebyggende fokus betyr at det er noe en ønsker å forhindre at oppstår. Det kan være at en bygger nettverk for å forebygge ensomhet og utenforskap, eller at en starter turgrupper for å forebygge sykdom, for å nevne noe.


Publisert: 09.06.2021 15:00:00
Sist endret: 09.06.2021 15:03