Styret for interkommunalt plansamabeid har lagt forslag til kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6 ut på høring.

  Her kan du lese mer om planforslaget og sende inn din høringsuttalelse!

Torsdag 3. februar kl. 18.00-20.00 ble det avholdt et folkemøte om ny E16 i Nes·    

Møtet ble avholdt delvis fysisk med deltakelse i storsalen, Nes kulturhus og delvis digitalt.

Du kan se møtet i opptak via følgende kanaler:

Det vil bli avholdt tilsvarende folkemøter i de øvrige tre kommunene i løpet av februar. Du kan lese om folkemøter og kontordager på www.e16portalen.no

Spørsmål under folkemøtet? 
Under folkemøtet kan du stille spørsmål om planforslaget som er lagt ut på høring. Spørsmål besvares muntlig i møtet i løpet av tiden som er satt av til spørsmål. Vi har som mål å balansere mellom spørsmål fra salen og spørsmål som sendes inn digitalt. Spørsmål vil ikke bli besvart skriftlig. Du som ikke får svar på spørsmålet ditt i møtet, kan gjerne lete etter svar under på www.e16portalen.no

Husk at høringsinnspill til planforslaget må sendes inn skriftlig, se nedenfor. 

Har du høringsinnspill?
Hvis du har innspill til oss om planforslaget som er lagt ut på høring, må du sende det til oss skriftlig. Du har disse mulighetene: 


Publisert: 18.01.2022 15:30:19
Sist endret: 30.01.2023 22:54