Nes kommune er den nest beste kommunen i Akershus og nummer ni på landsbasis i Forbrukerrådets store test av service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet.

Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud og har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på.

Testmetode:

Testmedarbeidere har i regi av Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og henvendt seg til samtlige 422 kommuner i Norge på e-post, telefon og sjekket kommunenes nettsider.

Det er sendt tre ulike e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune og de har de lett etter 24 forskjellige informasjonselement på nettsiden.

Nes oppnådde 69,0 poeng mens landsgjennomsnittet er 51,0 poeng.
Fylkesgjennomsnittet for Akershus er 56,6 poeng

 

Les mer om testen: https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/


Publisert: 11.02.2019 09:36:25
Sist endret: 30.01.2023 21:52