Innhold

 Vi tar utgangspunkt i en gruppe ungdommer sine perspektiver på hverdagen sin, ungdomstida og samfunnet vårt og gleder oss til å vise hva de kan. Vi ser frem til å gi lyd til stemmer som ikke alltid blir hørt, og skape plass i hverdagen for nye historier fra et annet ståsted. Kanskje du kjenner noen som burde være med på dette? Forestillingen blir til gjennom tre måneder i høst, der de unge møtes to ganger i uka for å bli kjent med seg selv og de andre, utvikle forestillingen og lære seg ulike teknikker og kreative former for formidling.

Mål for deltakerne

Samlingene vil være bygget opp med et spenn av øvelser som har tre overordnede mål:

  • Øke selvtillit og selvfølelse ved bruk av drama som metode
  • Få innsikt i grunnleggende prinsipper for å formidle en historie gjennom ulike sceniske- og dramatiske virkemidler
  • Utvikle et manus og arbeide frem en forestilling med utgangspunkt i de unges historier, erfaringer og syn på tilværelsen

Målgruppe:

Dette kurset passer for ungdom og unge voksne mellom 16 og 26 år som ønsker å lære noe om formidling, har interesser innenfor kunstneriske emner som musikk, tekstarbeid, scenekunst, billedkunst eller foto. Deltakerne skal arbeide for å bli kjent med sine egne og hverandres ressurser og ta disse i bruk i arbeidet med å forme et felles produkt. Det kreves ingen forkunnskap eller spesiell kompetanse for å kunne være en fullverdig del av kurset – bare et ønske om å bli kjent med seg selv, lære noe nytt og ta del i en prosess sammen med andre.

Metode

På kurset vil vi gjennom ulike kreative metoder jobbe med å hjelpe de unges i å formidle og formulere tanker og erfaringer fra sine liv gjennom ulike kunstneriske uttrykk. Kurset tar i bruk arbeidformer som bildeteater, tekstarbeid, film/foto, bevegelsesforming, improvisasjon, musikk, og arbeid i lydstudio. Metoder og hvilke sceniske og dramatiske virkemidler som blir del av kurset vil kunne endres etter som utvikling av forestillingen går sin gang og tilpasses etter gruppas interesser, ønsker og behov.

Omfang og innhold:

12 uker med samlinger to ganger i uka. Samlingene varer i 4t pr. gang. Vi spiser et felles måltid i løpet av økta. I uke 40(forbehold om endring) blir det et seminar med lengre øvelser/mulig overnatting, og de to siste ukene før forestilling (produksjonsuker) blir det utvidet øvetid og veiledning etter behov. Disse settes opp i tråd med deltakernes kapasitet og ønsker.

Kurset har kapasitet til 8 deltakere. Fordi kurset er eksternt finansiert av prosjektmidler, vil kurset i sin helhet være gratis.

Her kan du lese artikkelen i Raumnes om prosjektet

Høres dette interessant ut for deg eller noen du kjenner? Send en mail til

christiane.lier.dahl@nes-ak.kommune.no eller ring/SMS til 40438301


Publisert: 30.08.2017 09:37:25
Sist endret: 30.08.2017 09:37